Autor: Petra Knauer, Thomas Grafenberg, Regina Arentz
Seite(n): 40 – 45
Magazin: KARL MAY & Co. Nr. 65